expertise

nieuwbouw

Wij ontwerpen woningbouw- en utilitaire projecten, vaak gesitueerd op historische of binnenstedelijk locaties of erfgoedcomplexen. Overtuigd van de kracht en het belang van de ‘cultuur van het maken’ in onze digitale samenleving, heeft het bureau de kennis en kunde in huis om in dialoog met adviseurs en uitvoerende partijen de bouwwerken tot in detail bouwkundig door te ontwikkelen.

transformatie

Door middel van doordachte interventies in bestaand erfgoed, zoals kloosters en monumentale industriële sites, geven we handen en voeten bij ambitieuze transformaties. Vanuit onze jarenlange ervaring met monumentenzorg, ondersteunen we opdrachtgevers in de boeiende, maar vaak langdurige en complexe trajecten.

erfgoed

In de afgelopen jaren hebben we diverse projecten gerealiseerd waarbij nieuwbouw op een doordachte manier ingezet wordt ter revitalisatie van bestaande gebouwen of monumentaal patrimonium. Vaak zijn het ‘intensive care’-projecten die een intensief en langdurig commitment en communicatie met tal van betrokken instanties op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau vergen.

projecten