integrale aanpak

randvoorwaarden

Niet zelden worden we betrokken bij plannen met veel beperkende randvoorwaarden. Dit kan gaan van planologische ontheffingsprocedures, complexe binnenstedelijke bouwlocaties tot delicate interventies in monumentaal erfgoed. Door een sterk gestructureerde aanpak en intensief overleg met overheden en adviseurs streven we naar convergerende oplossingen, en realiseren we draagvlak voor onverhoopte mogelijkheden.

teamwork

Om voor iedere opgave de beste oplossing te vinden starten we met een blanco blad. Door goed te kijken naar de context en in intensieve dialoog met onze opdrachtgevers ontstaat architectuur die als vorm niet opgelegd wordt, maar groeit vanuit de aanwezige randvoorwaarden. Door al vanaf het voorlopig ontwerp een externe kostenadviseur bij het ontwerpproces te betrekken wordt de haalbaarheid van het project gedurende de looptijd geborgd.

kwaliteit

In onze benadering proberen we vaak zo minimaal mogelijk in te grijpen en de bestaande context aan te vullen en te versterken. We focussen op minimale interventies die hoogwaardig uitgewerkt en gematerialiseerd worden. We houden niet van half werk. Duurzaamheidsaspecten zoals energieverbruik en materiaaltoepassing maken hier vanzelfsprekend deel uit van al onze afwegingen en ontwerpbeslissingen.

projecten