Project omschrijving

Logo AIR 50 x 122 px

← projecten

Noordkade Cultuurcluster

Omschrijving: Transformatie voormalig industrieel ensemble tot kunst- en cultuureducatie in gefaseerde uitvoering.

Projectomvang: Ontwerp herbestemmingsplan gebouwcomplex. Transformaties van bestaande gebouwen en gevels en introductie interne horizontale en verticale ontsluitingsstructuur.

Werkzaamheden AIR: Ontwerp (VO tot DO, werktekeningen) en bouwbegeleiding.

Status: opgeleverd.

Credits →