Project omschrijving

Logo AIR 50 x 122 px

← Projecten

Duisburg goederenstation

Omschrijving: Herbestemming voormalig goederen en -rangeerstation.

Bijzonderheden: Herbestemming bestaande loodsen en overslaggebouwen voormalige (verdiepte) spoortracés als groene drager.

Status: Haalbaarheidsonderzoek en bebouwingsconcept t.b.v. eerste sondering bij Stadt Duisburg.

Credits →