Project omschrijving

Logo AIR 50 x 122 px

← Projecten

Kerken verdichting

Omschrijving: Stedenbouwkundige verdichting woonbebouwing.

Bijzonderheden: Kleinschalig tuinbouwbedrijf op gunstige binnenstedelijke situatie.

Status: Haalbaarheidsstudie bebouwingsconcept i.c.m. eerste verkenning randvoorwaarden verkeer, geluid en milieu.

Credits →