Project omschrijving

Logo AIR 50 x 122 px

← projecten

Loftwoningen voormalige LTS

Omschrijving: Realisatie van 24 Loftwoningen in de hoge gewelfde praktijklokalen van de voormalige LTS Vakschool. Gebouw was reeds deels gesloopt, cultuurhistorisch waardevolle praktijkvleugel van sloophamer gered en i.o.m. gebouweigenaar herbestemd tot lofts.

Werkzaamheden AIR: Ontwerp (VO tot en met werktekeningen) en bouwbegeleiding.

Credits →