Project omschrijving

Logo AIR 50 x 122 px

← Projecten

Rummeln Glück auf

Omschrijving: Herstructurering voormalige mijnbouwlocatie tot multifunctioneel kwartier.

Bijzonderheden: Bestaande bomen- en groenstructuren als drager van het plan commerciële en gemeenschapsfunctie i.c.m. breed woningbouwprogramma.

Status: Bebouwingsconcept en capaciteitsstudie.

Credits →