Project omschrijving

Logo AIR 50 x 122 px

← projecten

Nieuwbouw Velmolen

Omschrijving: Realisatie van 42 grondgebonden woningen in seriematige woningbouw. Stedenbouwkundige ritmering en ‘individuele’ afbakening woningen door ‘zaagtand’ geritmeerd te hanteren. Veel aandacht voor hoogwaardige materialisatie.

Werkzaamheden AIR: Ontwerp (VO tot TO) en bouwbegeleiding.

Credits →