Project omschrijving

Logo AIR 50 x 122 px

← projecten

Villa L

Omschrijving: Realisatie van vrijstaande Woonhuis als vervangende nieuwbouw voor bestaande boerderij. Nieuwbouw gekneed naar planologische randvoorwaarden en behoedzaam ingepast binnen de bestaande boerderijtuin.

Werkzaamheden AIR: Ontwerp (VO tot en met werktekeningen) en bouwbegeleiding / directievoering.

Bijzonderheden: Welstandsprijs Mooi Brabant categoriewinnaar 2008.

Credits →